Házirend

Tisztelt Növendékünk! Az itt olvasható Házirend célja, hogy eligazodj a gyermekotthon szabályai között. A szabályok pedig arra valók, hogy jogaid érvényesüljenek, és jogaidból következő kötelességeiddel tisztában légy.

1. Hogyan lettél a növendékünk? Miért vagy gyermekotthonunkban, és meddig lehetsz itt?

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság (továbbiakban: OGYSZB) javasolta, hogy növendékünk legyél. Úgy látták körülményeid és személyes gondjaid alapján, hogy védelmed és fejlesztésed érdekében kiemelkedő figyelemre, segítségre van szükséged. Erre ad neked lehetőséget gyermekotthonunk. Addig maradsz itt, amíg az OGYSZB által javasolt fejlesztés be nem fejeződik. Ez az idő általában két év. Befogadásod után figyeljük fejlődésedet és gyermekotthonunk igazgatója javaslatára az OGYSZB dönthet amellett, hogy két évnél rövidebb időt tölts az otthonban, de dönthet amellett is, hogy két évnél hosszabb ideig maradj. Megszűnik az itteni elhelyezésed, ha otthoni körülményeid lehetővé teszik nevelésed megszűntetését, így gyámhivatali döntéssel visszakerülhetsz családodba. Ha nagykorúvá válsz, és tanulmányaidat szeretnéd a gyermekotthonban befejezni, akkor erre lehetőséget kapsz.

2. Kihez fordulhatsz különböző gondjaiddal?

Gyámodhoz, aki törvényes képviselőd is. Ő veled kapcsolatban szinte minden fontos szülői joggal rendelkezik. A gyermekotthonban dolgozó nevelőtanárokhoz, iskolai tanárokhoz, gyermekfelügyelőkhöz. Különös bizalommal érdemes fordulnod saját csoportodban dolgozó nevelőidhez, gyermekfelügyelőidhez, iskolai osztályfőnöködhöz. A csoportodban megválasztott gyermek-önkormányzati képviselődhöz is fordulhatsz, aki közvetíti kérésedet a helyi gyermekönkormányzathoz (továbbiakban: GYÖK). A GYÖK pedig segít megoldani az ügyedet, vagy továbbítja kérésedet a gyermekotthon vezetőségének. Minden csoport év elején megválasztja gyermek-önkormányzati képviselőjét. A GYÖK pedagógus segítője minden év elején tájékoztatást nyújt az önkormányzati képviselőknek, hogy mihez szólhatnak hozzá, milyen döntésekben vehetnek részt. Képviselőd a csoportnevelő segítségével veled is megosztja ezt a tudást. A gyermekönkormányzat folyamatosan kapcsolatot tart a gyermekotthon igazgatójával, és minden veled kapcsolatos kérdésben képviseli az érdekeidet. Közvetlenül a gyermekotthon vezetőségéhez is fordulhatsz. Kérhetsz beszélgetést az igazgatótól, a nevelési igazgató helyettestől, az otthonvezetőtől és az iskola vezetőjétől is. Felkeresheted a gyermekjogi képviselődet. Az ő feladata, hogy alapvető jogaiddal kapcsolatban felvilágosítást nyújtson, tanácsot adjon, képviseljen. Gyermekjogi képviselőd elérhetőségéről tájékozódhatsz csoportodban, ahol kitettük a képviselő nevét, látogatásainak időpontját és elérhetőségét.
Ha panaszod van:
  • az ellátásoddal kapcsolatban,
  • jogi sérelem ér,
  • az intézmény dolgozói részérről kötelezettségszegést tapasztalsz,
  • irat betekintési igényedet megtagadják (136/A §.),
akkor a szüleid, gyámod, a gyermekönkormányzat úgyis segíthet neked, hogy írásban fordul az intézmény igazgatójához vagy az érdekképviseleti fórumhoz. Az intézmény vezetője illetve az érdekképviseleti fórum köteles a panaszodat kivizsgálni és 15 napon belül válasz adni. A válasz alapján intézkednie is kell, hogy panaszod oka megszűnjön. Ha a válasszal, vagy a megtett intézkedéssel képviselőd nem elégedett, akkor a gyermekotthon fenntartójához vagy az illetékes gyermekjogi képviselőhöz fordulhat panaszod megnyugtató rendezéséért. Az érdekképviseleti fórum tagjai a gyermekönkormányzat képviselői 2 növendék, szülőd vagy törvényes képviselőd, vagyis a gyámod, az otthon dolgozójának képviselője és az otthont fenntartó képviselője. Az érdekképviseleti fórum tagjainak aktuális névsorát és elérhetőségét minden csoportban és a GYÖK faliújságon, jól látható módon kifüggesztjük számodra.

3. A mindennapi élet szabályai

Lakhatás
A gyermekotthonban családiasan kialakított lakrészek várnak. Egy lakrészben egy 8 fős gyermekközösség, azaz csoport él. Csoportban való elhelyezésedről véleményedet meghallgatja a vezetőség. A lakrészt, ahol élsz, valamint a gyermekotthon egyéb helyiségeit, udvarát – ahol tanulsz, pihensz és látogatókat fogadsz – csoportonként közösen takarítjátok, felelősi rendszerben. Nagytakarítást szombat délelőtt csináltok a saját lakrészetekben.
Étkezés
Naponta ötször van étkezés, ebből legalább egyszer meleg ételt fogyaszthatsz. Ha egészséged érdekében diétára van szükséged, akkor az orvos előírásainak megfelelően ezt biztosítani tudjuk. Az étkezéssel kapcsolatban a gyermekönkormányzat folyamatosan közvetít a növendékek és a vezetőség között. A vezetőség az indokolt javaslatokat átadja az étkezésért közvetlenül felelős dolgozóknak és ellenőrzi a végrehajtást. A közös étkezések az ebédlőben zajlanak, időpontjaikat a napirendben olvashatod. Csoportjaitok a saját csoportkonyhában is főzhetnek, ezekre a napokra az étrendet is ti állítjátok össze, és ti is vásároljátok meg a hozzávalókat.
Mi mindent kapsz a gyermekotthonban?
Törvény írja elő, azt a ruhatárat, amellyel rendelkezned kell. Ha hiányzik valami, azt az otthon által biztosított pénzből vásárolhatod meg, nevelőid segítségével. Természetesen saját, otthonról behozott ruhát is viselhetsz. Minden hónap elején tisztálkodási és testápoló szereket kapnak a csoportok. Gyermekfelügyelőd felelőssége, hogy megkapd a részed, tiéd a feladat, hogy beoszd egész hónapra. Bekerülésedkor két váltás ágyneműt kapsz. Ezeket az ágyneműket a gyermekfelügyelő segítségével te tisztítod, és hetente váltod. Tartalék ágynemű is rendelkezésedre áll, ha szükséges ezt is használhatod. Minden hónap elején zsebpénzhez jutsz. Kiemelkedő eredményekért még zsebpénz -kiegészítő támogatást is kaphatsz a Vadvirágok Alapítványtól. Ezt a támogatást a hónap utolsó keddjén összeülő Pedagógiai Tanács szavazza meg. Zsebpénzed felhasználásáról csoportnevelőd nyilvántartást vezet. A nyilvántartást aláírásoddal hitelesíted.
Hogyan telnek a napjaid?
Napi feladataid általános beosztását a napirendben olvashatod. Minden hét végén csoportnevelőd tervet készít a következő hét programjaihoz, természetesen az éves munkaterv alapján. A készülő hetitervhez a te véleményedet is kikéri. A hetitervet a csoportban kiteszitek, így egész héten figyelemmel kísérheted a rád váró programokat és feladatokat. A hetiterv felsorolja a délután és az este beosztását. Szerepel benne a tanulás időszaka (általában 14.00-15.30), az étkezések időpontja (uzsonna: 15.30, vacsora: 18.00), a csoportfoglalkozások és szakkörök ideje (16.00-17.30), valamint a kötetlen szabadidő sávja (hétköznap:19.00-21.00; szabad és munkaszüneti napokon: teljes délután és este – kivétel a munkanapot megelőző nap, ekkor 14.00-15.30 beékelődik egy tanulási szakasz). Ha nagyon le vagy terhelve a nap során, akkor csoportnevelőd a napirendben jelzett időn felül is biztosít pihenőidőt számodra. Az esti lefekvés napirendben előírt időpontjától az ügyeletes nevelő engedélyével el lehet térni. A hetiterv pontosan megnevezi a csoportokban zajló foglalkozásokat és azokat a szakköröket is, amelyeket minden növendékünk számára meghirdettünk. Arról is tájékozódhatsz lesz-e valami hagyományokhoz, ünnepekhez kötődő belső vagy külső program a héten. Csoportfoglalkozás keretében többnyire a következő témákkal foglalkozhatsz: életvezetési ismeretek; kézművesség; sport és játék; önismeret és önértékelés; egyéni és csoportos kimenők. Szakköreink a következő témákat kínálják: sport, természetjárás, kerámiakészítés, roma hagyományőrzés, néptánc. Növendékeinket szívesen visszük külső rendezvényekre is: hangversenyekre, városi megemlékezésekre, múzeumokba, színházba és moziba, Erdei Iskolába stb. Belső rendezvényeink egyrészt ünnepekhez kötődnek, másrészt saját hagyományokból fakadnak: közös karácsonyi ünnep és vacsora minden növendék és dolgozó számára; Ki Mit Tud, Vadvirág Fesztivál stb. Minden foglalkozással, programmal kapcsolatban a gyermekönkormányzaton keresztül bevonunk a tervek készítésébe, és számítunk aktív részvételedre. Az említett programokhoz a gyermekotthon biztosítja az anyagi és személyi feltételeket.
További ellátások, rendelkezésedre álló eszközök, balesetvédelem
Gyermekotthonunkban legfontosabb jogod és lehetőséged, hogy eredményes nevelésed érdekében együttműködj a veled foglalkozó pedagógusokkal, képességeidnek megfelelően tanulj. Jogod, hogy egészséges életmódot folytass, hogy egészségedet károsító szerektől távol tartsunk. Egészségügyi problémádat először a veled lévő nevelőnek jelezd. Ő továbbítja panaszodat az egészségügyi részleghez, és ellátást kapsz. Csoportnevelőd és a beosztott egészségügyi dolgozó javaslatára lehetőséged van orvosi vizsgálaton részt venni, a további ellátásról ők döntenek. Kérésedre, csoportnevelőd javaslatára pszichológiai beszélgetéseken, fejlesztésen vehetsz részt. Egészséged védelmében a gyermekotthon területére alkoholt, egyéb kábítószernek minősülő anyagot behozni, tárolni, fogyasztani vagy más részére átadni tilos. Balesetvédelmi szempontból tartózkodj a különböző testékszerek viselésétől. A gyermekotthon felszerelési és berendezési tárgyait mások nyugalmának zavarása nélkül rendeltetésszerűen használhatod. Anyagi felelősséggel tartozol a szándékos, illetve a rendeltetésellenes használat miatt gondatlanul okozott károkért. A kárt meg kell térítened a zsebpénzkiegészítő-támogatásodból, vagy gyámod engedélyével egyéb vagyonodból. Nagyon fontos, hogy rögtön szólj bármelyik felnőttnek, ha saját magadat, társaidat, vagy a felnőtteket veszélyeztető helyzetet tapasztalsz, vagy baleset történt.
Mit jelent a személyes szabadság korlátozása?
Ha magatartásoddal veszélyezteted önmagadat, társaidat, környezetedet, az intézmény igazgatója korlátozhatja személyes szabadságodat. Előírhatja, hogy csak az intézmény területén, vagy azon belül is, mely helyiségekben kell tartózkodnod. Ez a korlátozás a 48 órát nem haladhatja meg. Közveszélyes magatartás esetén elkülönítésedre is sor kerülhet, 24 órás időtartamig, a biztonsági elkülönítőben. Ha veszélyeztető magatartásod nem rendeződik, az igazgató nevelési felügyelet elrendelését kezdeményezheti a gyámhivatalnál, aminek időtartama akár 2 hónap is lehet. Ez idő alatt, az intézmény területét nem hagyhatod el. A személyes szabadság korlátozásának megelőzésére előzetesen felhívjuk a figyelmed, ha mégis szükségessé válik, az intézkedésről tájékoztatunk téged, egyben értesítjük gyámodat, a gyermekjogi képviselőt, gyámhivatalt, szükség szerint az orvost, és a megyei szakértői bizottságot.
Tanulmányaidról
Tanulmányaidat belső vagy külső általános iskolában, középfokú iskolában folytathatod. Oktatásod formájáról a gyermekotthoni belső iskola tanári testülete dönt. A gyermekotthon belső iskolájában megszerzett végzettséged egyenértékű a más közoktatási intézményben megszerezhetővel. Ha valamilyen tantárgyból nagyon lemaradtál, súlyos hiányosságaid vannak, akkor a belső iskola biztosít számodra külön foglalkozásokat. Ezeken a fejlesztő órákon mindent pótolhatsz, saját ritmusod szerint tanulhatsz. Ha szorgalmasan, ügyesen tanulsz, tanáraid javaslatára lehetőséget kaphatsz arra, hogy osztályozó vizsgával, az adott időszak alatt több osztályfokot is elvégezz.
Hogyan fejlődhetsz a fokozatos rendszeren keresztül?
Magatartásodat és munkavégzésedet folyamatosan értékeljük csoport, osztály és intézményi szinten. Fejlődésed alapján havonta, szocializációs fokozatot kapsz az Pedagógia Tanácsülés döntésével. A szocializációs fokozatok rendszere azt értékeli, hogy mennyire illeszkedtél be, mennyire vagy együttműködő, hogyan fejlődött a személyiséged. Fokozatos értékelésednek megfelelően egyre több, vagy egyre kevesebb kedvezményben részesülsz. A fokozatos rendszer kifejtését a gyermekotthon szakmai programjában és a követelményrendszer leírásában tanulmányozhatod. A követelményrendszert minden csoportban megtalálod, csoportnevelőd segít az értelmezésében. A Pedagógiai Tanács résztvevői: igazgató, szakmai vezetők, csoportnevelők, iskolai pedagógusok, családgondozó, pszichológus, gyermekvédelmi ügyintéző.
Kimenők rendje
Az elért szocializációs fokozatodnak megfelelően vehetsz részt csoportos és egyéni kimenőkön. A csoportos kimenő felnőtt kísérettel, hetente legalább egy alkalommal szerepel a heti tervben, ennek gyakoriságát csoportnevelőd tervezi. Egyéni kimenő a fokozatnak megfelelően a csoportnevelődtől kérhető: közösen beszélitek meg a kimenő időtartamát és programját. Nevelőd kimenő engedély formanyomtatvány kitöltésével engedélyezi a kilépést. A legfeljebb 18.00-ig tartó egyéni kimenő meghosszabbításához az otthonvezető engedélye szükséges.
Egyéb eltávozások
Hétvégi eltávozásra akkor mehetsz, ha gyámhivatali határozat engedélyezi és elérted az önálló fokozatot. Csoportnevelőd írásban jelzi a hét elején eltávozási kérelmedet, amit az otthonvezető egyetértése esetén az igazgató engedélyezhet. Családodban történt rendkívüli esemény kapcsán hozzátartozód rendkívüli szabadságot kérhet számodra. Csoportvezetőd és otthonvezetőd egyetértése mellett szintén az igazgató engedélyezheti az eltávozást és az időtartamot. Elért fokozatodnak megfelelően tanítási szünetek idején szabadságra utazhatsz. Ehhez haladó és önálló fokozat szükséges, alapozó fokozattal csak nagyon indokolt esetben engedélyezhető. A szabadságolásra nevelőd tesz javaslatot a Pedagógiai Tanácsülésen, csak ezt követően kérhető engedély gyámodtól, és a gyámhivataltól. Minden eltávozást közösen megtervezünk, utazásodat segítjük közös jegyvásárlással, buszhoz, vonathoz indítással, szükség esetén teljes útvonalon oda- és visszakísérünk. Ha engedéllyel elhagytad az otthont, be kell tartanod visszatérésednek előre megadott időpontját. Ha valami komoly akadály miatt nem tudsz időben visszaérni az otthonba, akkor sürgősen jelezd telefonon vagy egyéb módon: miért nem tudsz jönni és még mennyi időre van szükséged a beérkezéshez, esetleg milyen segítséget kérsz tőlünk..
Kapcsolattartás
Külső, elsősorban családi kapcsolataidat támogatjuk, a kapcsolattartást segítjük. Ha a gyámhivatal korlátozza valakivel a kapcsolattartásodat, védelmedben ennek is eleget teszünk. Leveleidet és csomagjaidat csoportnevelőd továbbítja a növendékügyre, onnét a postára kerülnek küldeményeid. A neked szánt küldemények ugyanezen az úton jutnak el hozzád. Telefonálni hét végén és munkaszüneti napokon (szombaton:14.00-20.00, vasárnap: 09.00-20.00), hét közben pedig két napon tudsz (18.00-20.00). Fontos üzenetet ettől az időbeosztástól eltekintve is kaphatsz illetve adhatsz csoportnevelőd engedélyével. A telefonos portaszolgálat folyamatosan felvilágosítja a téged keresőket, hogy mikor tudnak elérni. A hét közbeni két napot ti választjátok ki a csoportban. A meghatározott időpontokban a mobiltelefonodat is használhatod. Telefont fogadni a csoportban tudsz, telefonálni pedig vagy a csoportból, vagy a szülői fogadóban lévő állomásról. Természetesen látogatókat is fogadhatsz a gyermekotthonban: csoportnevelőd engedélyével megmutathatod látogatóidnak ahol élsz, majd beszélgethetsz velük a szülői fogadóteremben. Látogatási idő: szabad- és munkaszüneti napon 09.00-14.00 óra. A nagyon messziről érkező hozzátartozóid kérhetik az igazgatótól hogy éjszakára szállást kapjanak.
Mit szeretnénk kérni hozzátartozóidtól, támogatóidtól?
Hozzátartozódtól, támogatódtól elvárjuk, hogy működjön együtt gyermekotthonunkkal. Ha eltávozás esetén nála tartózkodsz, akkor ellátásodért, biztonságodért, pontos időben történő visszaérkezésedért felelős. Ha eljön otthonunkba, fontosnak tartjuk, hogy betartsa a kulturált látogatás szabályait. Várjuk, hogy érdeklődjön felőled, családgondozásunk, családlátogatásunk során tanácsainkat fejlesztésed érdekében elfogadja és gyakorolja.

4. Így tesszük nyilvánossá és közösségivé a házirendet

A házirendet az igazgató: a nevelőtestület, a gyermekönkormányzat valamint az érdekképviseleti fórum egyetértésével hagyja jóvá. A házirendet a gyermekotthon forgalmas helyén kifüggesztjük. Nemcsak te, de szüleid, gyámod is olvashatják. A házirendhez kapcsolódó jogi és szakmai anyagokat megtalálhatod a gyermekotthon belső könyvtárában (Köznevelési törvény, Gyermekvédelmi törvény stb.). Csoportnevelőd folyamatosan segítséget nyújt a házirend és egyéb kapcsolódó anyagok böngészésében.

Esztergom, 2015. január 01.

Kanizsai Miklós igazgató

Mohai Katalin GYÖK vezető