Tisztelt Növendékünk!
Az itt olvasható Házirend célja, hogy eligazodj a gyermekotthon szabályai között. A
szabályok pedig arra valók, hogy jogaid érvényesüljenek, és jogaidból következő
kötelességeiddel tisztában légy.
Házirend

 1. Hogyan lettél a növendékünk? Miért vagy gyermekotthonunkban, és meddig lehetsz
  itt?
  Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság (továbbiakban: OGYSZB) javasolta,
  hogy növendékünk legyél. Úgy látták körülményeid és személyes gondjaid alapján, hogy
  védelmed és fejlesztésed érdekében kiemelkedő figyelemre, segítségre van szükséged. Erre
  ad neked lehetőséget gyermekotthonunk.
  Addig maradsz itt, amíg az OGYSZB által javasolt fej lesztés be nem fejeződik. Ez az idő
  általában két év. Befogadásod után figyeljük fejlődésedet és gyermekotthonunk vezetője
  javaslatára az OGYSZB dönthet amellett, hogy két évnél rövidebb i dőt tölts az otthonban, de
  dönthet amellett is, hogy két évnél hosszabb ideig maradj.
  Megszűnik az itteni elhelyezésed, ha otthoni körülményeid lehetővé teszik nevelésed
  megszüntetését, így gyámhivatali döntéssel visszakerülhetsz családodba.
  Ha nagykorúvá válsz, és tanulmányaidat szeretnéd a gyermekotthonban befejezni, akkor erre
  lehetőséget kapsz.
 2. Kihez fordulhatsz különböző gondjaiddal?
  • Gyámodhoz, aki törvényes képviselőd is. Ö veled kapcsolatban szinte minden fontos
  szülői joggal rendelkezik.
  • A gyermekotthonban dolgozó nevelőkhöz, iskolai tanárokhoz,
  gyermekfelügyelőkhöz. Különös bizalommal érdemes fordulnod saját csoportodban
  dolgozó nevelőidhez, gyermekfelügyelőidhez, iskolai osztályfönöködhöz.
  • A csoportodban megválasztott gyermekönkormányzati képviselődhöz is
  fordulhatsz, aki közvetíti kérésedet a helyi gyermekönkormányzathoz (továbbiakban:
  GYÖK). A GYÖK pedig segít megoldani az ügyedet, vagy továbbítja kérésedet a
  gyermekotthon vezetőségének.
  Minden év szeptemberében valamennyi csoport megválasztja gyermekönkormányzati
  képviselőjét. A GYÖK pedagógus segítője tájékoztatást nyújt az önkormányzati
  képviselőknek, hogy mihez szólhatnak hozzá, milyen döntésekben vehetnek részt.
  Képviselőd a csoportnevelő segítségével veled is megosztja ezt a tudást. A
  gyermekönkormányzat folyamatosan kapcsolatot tart a gyermekotthon vezetőjével, és
  minden veled kapcsolatos kérdésben képviseli az érdekeidet.
  • Közvetlenül a gyermekotthon vezetőségéhez is fordulhatsz. Kérhetsz beszélgetést az
  intézmény vezetőjétől, az otthon vezetőitől, és az iskola vezetőjétől is.
  • Felkeresheted a gyermekjogi képviselődet. Az ő feladata, hogy alapvető jogaiddal
  kapcsolatban felvilágosítást nyújtson, tanácsot adjon, képviseljen. Gyermekjogi
  képviselőd elérhetőségéről tájékozódhatsz csoportodban, ahol kitettük a képviselő
  nevét, látogatásainak időpontját és elérhetőségét.
  • Ha panaszod van:
  • az ellátásoddal kapcsolatban,
  • jogi sérelem ér,
  • az intézmény dolgozói részérről kötelezettségszegést tapasztalsz,
  • irat betekintési igényedet megtagadják (136/A §.),
  akkor a szüleid, gyámod, a gyermekönkormányzat úgy is segíthet neked, hogy írásban
  fordul a gyermekotthon vezetőjéhez vagy az érdekképviseleti fórumhoz.
  A gyermekotthon vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum köteles a panaszodat
  kivizsgálni és 15 napon belül válasz adni. A válasz alapján intézkednie is kell, hogy
  panaszod oka megszűnjön. Ha 15 napon belül nem kapsz választ vagy a válasszal,
  illetve a megtett intézkedéssel képviselőd nem elégedett, akkor a gyermekotthon
  fenntartójához vagy az illetékes gyermekjogi képviselőhöz fordulhat panaszod
  megnyugtató rendezéséért.
  Az érdekképviseleti fórum tagjai a gyermekönkormányzat képviseletében 2 fő
  növendék, szülőd vagy törvényes képviselőd, vagyis a gyámod, az otthon
  dolgozójának képviselője és az otthont fenntartó képviselője .
  Az érdekképviseleti fórum tagjainak aktuális névsorát és elérhetőségét minden
  csoportban és a GYÖK faliújságon, jól látható módon kifüggesztjük számodra.
 3. A mindennapi élet szabályai
  Lakhatás
  • A gyermekotthonban családiasan kialakított lakrészek várnak. Egy lakrészben egy 8
  fős gyermekközösség, azaz csoport él. Csoportban való elhelyezésedről véleményedet
  meghallgatja a vezetőség.
  • A lakrészt, ahol élsz, valamint a gyermekotthon egyéb helyiségeit, udvarát – ahol
  tanulsz, pihensz és látogatókat fogadsz – csoportonként közösen takarítjátok, felelősi
  rendszerben. Nagytakarítást szombat délelőtt csináltok a saját lakrészetekben.
  Étkezés
  • Naponta ötször van étkezés, ebből legalább egyszer meleg ételt fogyaszthatsz. Ha
  egészséged érdekében diétára van szükséged, akkor az orvos el őírásainak megfelelően
  ezt biztosítani tudjuk.
  2
  • Az étkezéssel kapcsolatban a gyermekönkormányzat folyamatosan közvetít a
  növendékek és a vezetőség között. A vezetőség az indokolt javaslatokat átadja az
  étkezésért közvetlenül felelős dolgozóknak és ellenőrzi a végrehajtást.
  • A közös étkezések az ebédlőben zajlanak, időpontjaikat a napirendben olvashatod.
  Csoportjaitok a saját csoportkonyhában is főzhetnek, ezekre a napokra az étrendet is ti
  állítjátok össze, és ti is vásároljátok meg a hozzávalókat.
  Mi mindent kapsz a gyermekotthonban?
  • Törvény írja elő azt a ruhatárat, amellyel rendelkezned kell. Ha hiányzik valami, azt az
  otthon által biztosított pénzből vásárolhatod meg, nevelőid segítségével.
  Természetesen saját, otthonról behozott ruhát is viselhetsz.
  • Minden hónap elején tisztálkodási és testápoló szereket kapnak a csoportok.
  Gyermekfelügyelőd felelőssége, hogy megkapd a részed, tiéd a feladat, hogy beoszd
  egész hónapra.
  • Bekerülésedkor három váltás ágyneműt kapsz. Ezeket az ágyneműket a
  gyermekfelügyelő segítségével te tisztítod, és hetente váltod. Tartalék ágynemű is
  rendelkezésedre áll, ha szükséges, ezt is használhatod.
  • Minden hónap elején zsebpénzhez jutsz. Kiemelkedő eredményekért még zsebpénz –
  kiegészítő támogatást is kaphatsz a Vadvirágok Alapítványtól. Ezt a támogatást a
  hónap utolsó keddjén összeülő Pedagógiai Tanács szavazza meg. Zsebpénzed
  felhasználásáról csoportnevelőd nyilvántartást vezet. A nyilvántartást aláírásoddal
  hitelesíted.
  Hogyan telnek a napjaid?
  • Napi feladataid általános beosztását a napirendben olvashatod. Minden hét végén
  csoportnevelőd tervet készít a következő hét programjaihoz, természetesen az éves
  munkaterv alapján. A készülő heti tervhez a te véleményedet is kikéri. A heti tervet a
  csoportban kiteszitek, így egész héten figyelemmel kísérheted a rád váró programokat
  és feladatokat.
  • A heti terv felsorolja a délután és az este beosztását. Szerepel benne a tanulás
  időszaka (általában 14.00-15.30), az étkezések időpontja (uzsonna: 15.30, vacsora:
  18.00), a csoportfoglalkozások és szakkörök ideje (16.00-17.30), valamint a kötetlen
  szabadidő sávja (hétköznap: 19 .00-21.00; szabad és munkaszüneti napokon: teljes
  délután és este – kivétel a munkanapot megelőző nap, ekkor 14.00-15.30 beékelődik
  egy tanulási szakasz).
  • Ha nagyon le vagy terhelve a nap során, akkor csoportnevelőd a napirendben jelzett
  időn felül is biztosít pihenőidőt számodra. Az esti lefekvés napirendben előírt
  időpontjától az ügyeletes nevelő engedélyével el lehet térni.
  • A heti terv pontosan megnevezi a csoportokban zaj ló foglalkozásokat és azokat a
  szakköröket is, amelyeket minden növendékünk számára meghirdettünk. Arról is
  tájékozódhatsz, lesz-e valami hagyományokhoz, ünnepekhez kötődő belső vagy külső
  program a héten. Csoportfoglalkozás keretében többnyire a következő témákkal
  foglalkozhatsz: életvezetési ismeretek; kézművesség; sport és játék; önismeret és
  3
  önértékelés; egyéni és csoportos kimenők. Szakköreink a következő témákat kínálják:
  sport, természetjárás, kerámiakészítés, roma hagyományőrzés, néptánc.
  • Növendékeinket szívesen visszük külső rendezvényekre is: hangversenyekre, városi
  megemlékezésekre, múzeumokba, színházba és moziba, Erdei Iskolába stb.
  • Belső rendezvényeink egyrészt ünnepekhez kötődnek, másrészt saját
  hagyományokból fakadnak: közös karácsonyi ünnep és vacsora minden növendék és
  dolgozó számára; Ki Mit Tud, Vadvirág Fesztivál stb.
  • Minden foglalkozással, programmal kapcsolatban a gyermekönkormányzaton
  keresztül bevonunk a tervek készítésébe, és számítunk aktív részvételedre. Az említett
  programokhoz a gyermekotthon biztosítja az anyagi és személyi feltételeket.
  További ellátások, rendelkezésedre álló eszközök, balesetvédelem
  • Gyermekotthonunkban legfontosabb jogod és lehetőséged, hogy eredményes
  nevelésed érdekében együttműködj a veled foglalkozó pedagógusokkal,
  képességeidnek megfelelően tanulj. Jogod, hogy egészséges életmódot folytass, hogy
  egészségedet károsító szerektől távol tartsunk, hogy lehetőséget kapjál arra, hogy
  naponta 1 órát (egészségi állapotodhoz és az időjáráshoz igazodva) a szabad levegőn
  töltsél.
  • Egészségügyi problémádat először a veled lévő nevelőnek jelezd. Ö továbbítja
  panaszodat az egészségügyi részleghez, és ellátást kapsz. Csoportnevelőd és a
  beosztott egészségügyi dolgozó javaslatára lehetőséged van orvosi vizsgálaton részt
  venni, a további ellátásról ők döntenek.
  • Kérésedre, csoportnevelőd javaslatára pszichológiai beszélgetéseken, fejlesztésen
  vehetsz részt.
  • Egészséged védelmében a gyermekotthon területére alkoholt, egyéb kábítószernek
  minősülő anyagot behozni, tárolni, fogyasztani vagy más részére átadni tilos.
  Balesetvédelmi szempontból tartózkodj a különböző testékszerek viselésétől.
  • A gyermekotthon felszerelési és berendezési tárgyait mások nyugalmának zavarása
  nélkül rendeltetésszerűen használhatod. Anyagi felelősséggel tartozol a szándékos,
  illetve a rendeltetésellenes használat miatt gondatlanul okozott károkért. A kárt meg
  kell térítened a zsebpénzkiegészítő-támogatásodból vagy gyámod engedélyével egyéb
  vagyonodból.
  • Nagyon fontos, hogy rögtön szólj bármelyik felnőttnek, ha saját magadat, társaidat
  vagy a felnőtteket veszélyeztető helyzetet tapasztalsz, vagy baleset történt.
  Mit jelent a személyes szabadság korlátozása?
  • Ha magatartásoddal veszélyezteted önmagadat, társaidat, környezetedet, a
  gyermekotthon vezetője, vagy az ügyeletes vezető korlátozhatja személyes
  4
  szabadságodat. Előírhatja, hogy csak az intézmény területén, vagy azon belül is, mely
  helyiségekben kell tartózkodnod.
  Ez a korlátozás a 48 órát nem haladhatja meg. Közveszélyes magatartás esetén
  elkülönítésedre is sor kerülhet, 24 órás időtartamig, a biztonsági elkülönítőben.
  • Ha veszélyeztető magatartásod nem rendeződik, a gyermekotthon vezetője nevelési
  felügyelet elrendelését kezdeményezheti a gyámhivatalnál, aminek időtartama akár 2
  hónap is lehet. Ez idő alatt az intézmény területét nem hagyhatod el.
  • A személyes szabadság korlátozásának megelőzésére előzetesen felhívjuk a
  figyelmed, ha mégis szükségessé válik, az intézkedésről tájékoztatunk téged, egyben
  értesítjük gyámodat, a gyermekjogi képviselőt, a gyámhivatalt, szükség szerint az
  orvost, és a megyei szakértői bizottságot.
  Tanulmányaidról
  • Tanulmányaidat belső vagy külső általános iskolában, középfokú iskolában
  folytathatod. Oktatásod formájáról a gyermekotthoni belső iskola tanári testülete dönt.
  • A gyermekotthon belső iskolájában megszerzett végzettséged egyenértékű a más
  köznevelési intézményben megszerezhetővel.
  • Ha valamilyen tantárgyból nagyon lemaradtál, súlyos hiányosságaid vannak, akkor a
  belső iskola biztosít számodra külön foglalkozásokat. Ezeken a fej lesztő órákon
  mindent pótolhatsz, saját ritmusod szerint tanulhatsz.
  • Ha szorgalmasan, ügyesen tanulsz, tanáraid javaslatára lehetőséget kaphatsz arra, hogy
  osztályozó vizsgával, az adott időszak alatt több osztályfokot is elvégezz.
  Hogyan fejlődhetsz a fokozatos rendszeren keresztül?
  • Magatartásodat és munkavégzésedet folyamatosan értékeljük csoport, osztály és
  intézményi szinten. Fejlődésed alapján havonta szocializációs fokozatot kapsz a
  Pedagógia Tanácsülés döntésével. A szocializációs fokozatok rendszere azt értékeli,
  hogy mennyire illeszkedtél be, mennyire vagy együttműködő, hogyan fej lődött a
  személyiséged. Fokozatos értékelésednek megfelelően egyre több, vagy egyre
  kevesebb kedvezményben részesülsz.
  • A fokozatos rendszer kifejtését a gyermekotthon szakmai programjában és a
  követelményrendszer leírásában tanulmányozhatod. A követelményrendszert minden
  csoportban megtalálod, csoportnevelőd segít az értelmezésében.
  A Pedagógiai Tanács résztvevői: gyermekotthon vezető, szakmai vezetők, csoportnevelők,
  iskolai pedagógusok, növendékügyi iroda dolgozói, pszichológus.
  Kimenők rendje
  • Az elért szocializációs fokozatodnak megfelelően vehetsz részt csoportos és egyéni
  kimenőkön. A csoportos kimenő felnőtt kísérettel, hetente legalább egy alkalommal
  szerepel a heti tervben, ennek gyakoriságát csoportnevelőd tervezi. Egyéni kimenő a
  5
  fokozatnak megfelelően a csoportnevelődtől kérhető: közösen beszélitek meg a
  kimenő időtartamát és programját. Nevelőd kimenő engedély fonnanyomtatvány
  kitöltésével engedélyezi a kilépést. A legfeljebb 18.00-ig tartó egyéni kimenő
  meghosszabbításához a szakmai vezető engedélye szükséges.
  Egyéb eltávozások
  • Hétvégi eltávozásra akkor mehetsz, ha gyámhivatali határozat engedélyezi és elérted
  az önálló fokozatot. Csoportnevelőd írásban jelzi a hét elején eltávozási kérelmedet,
  amit a szakmai vezető egyetértése esetén a gyennekotthon vezető engedélyezhet.
  • Családodban történt rendkívüli esemény kapcsán hozzátartozód rendkívüli
  szabadságot kérhet számodra. Csoportvezetőd és a szakmai vezető egyetértése mellett,
  gyámod hozzájárulásával szintén a gyennekotthon vezető engedélyezheti az
  eltávozást.
  • Elért fokozatodnak megfelelően tanítási szünetek idején szabadságra utazhatsz. Ehhez
  haladó és önálló fokozat szükséges, alapozó fokozattal csak nagyon indokolt esetben
  engedélyezhető. A szabadságolásra nevelőd tesz javaslatot a Pedagógiai Tanácsülésen,
  csak ezt követően kérhető engedély gyámodtól, és a gyámhivataltól.
  • Minden eltávozást közösen megtervezünk, utazásodat segítjük közös jegyvásárlással,
  buszhoz, vonathoz indítással, szükség esetén teljes útvonalon oda- és visszakísérünk.
  Ha engedéllyel elhagytad az otthont, be kell tartanod visszatérésednek előre megadott
  időpontját. Ha valami komoly akadály miatt nem tudsz időben visszaérni az otthonba,
  akkor sürgősen jelezd telefonon vagy egyéb módon: miért nem tudsz jönni és még
  mennyi időre van szükséged a beérkezéshez, esetleg milyen segítséget kérsz tőlünk.
  Kapcsolattartás
  • Külső, elsősorban családi kapcsolataidat támogatjuk, a kapcsolattartást segítjük. Ha a
  gyámhivatal korlátozza valakivel a kapcsolattartásodat, védelmedben ennek is eleget
  teszünk. Leveleidet és csomagjaidat csoportnevelőd továbbítja a növendékügyre,
  onnét a postára kerülnek küldeményeid. A neked szánt küldemények ugyanezen az
  úton jutnak el hozzád.
  • Telefonálni hét végén és munkaszüneti napokon (szombaton: 14.00-20.00, vasárnap:
  09.00-20.00), hét közben pedig két napon tudsz (18.00-20.00). Fontos üzenetet ettől az
  időbeosztástól eltekintve is kaphatsz, illetve adhatsz csoportnevelőd engedélyével. A
  telefonos portaszolgálat folyamatosan felvilágosítja a téged keresőket, hogy mikor
  tudnak elérni. A hét közbeni két napot ti választjátok ki a csoportban. A meghatározott
  időpontokban a mobiltelefonodat is használhatod. Telefont fogadni a csoportban tudsz,
  telefonálni pedig vagy a csoportból, vagy a szülői fogadóban lévő állomásról.
  • Természetesen látogatókat is fogadhatsz a gyermekotthonban: csoportnevelőd
  engedélyével megmutathatod látogatóidnak, lakóteredet, majd beszélgethetsz velük a
  szülői fogadóteremben. Látogatási idő: szabad- és munkaszüneti napon 09 .00-14.00
  óra. A nagyon messziről érkező hozzátartozóid kérhetik a gyermekotthon vezetőjétől,
  hogy éjszakára szállást kapjanak.
  6
  Mit szeretnénk kérni hozzátartozóidtól, támogatóidtól?
  • Hozzátartozódtól, támogatódtól elvárjuk, hogy működjön együtt
  gyermekotthonunkkal. Ha eltávozás esetén nála tartózkodsz, akkor ellátásodért,
  biztonságodért, pontos időben történő visszaérkezésedért felelős. Ha eljön
  otthonunkba, fontosnak tartjuk, hogy betartsa a kulturált látogatás szabályait. Várjuk,
  hogy érdeklődjön felőled, tanácsainkat fejlesztésed érdekében elfogadja és gyakorolja.
 4. Így tesszük nyilvánossá és közösségivé a házirendet
  A házirendet az intézményvezető, a nevelőtestület, a gyermekönkormányzat, valamint az
  érdekképviseleti fórum egyetértésével hagyja jóvá.
  A házirendet a gyermekotthon forgalmas helyén kifüggesztjük. Nemcsak te, de szüleid,
  gyámod is olvashatják.
  A házirendhez kapcsolódó jogi és szakmai anyagokat megtalálhatod a gyermekotthon belső
  könyvtárában (köznevelési törvény, gyermekvédelmi törvény stb … ). Csoportnevelőd
  folyamatosan segítséget nyújt a házirend és egyéb kapcsolódó anyagok böngészésében.
  Esztergom, 2018. január 15.
  Kanizsai Miklós
  intézményvezető
  Hegedűs ária
  gyermekotthonvezető
Megszakítás

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Kik vagyunk A weboldalunk címe: https://esztgyo.hu. Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket Hozzászólások Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan. Média Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből. Kapcsolatfelvételi űrlapok Sütik Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év. Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt. A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az "Emlékezz rám" opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek. Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége. Más honlapokról származó beágyazott tartalmak A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra. Analitika Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára. A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik. Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk. Hová továbbítjuk az adatokat A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti. Kapcsolati adatok További információk Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén Milyen harmadik féltől származó adatokat kapunk Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást végzünk a felhasználói adatokkal Szabályozott iparág közzétételi követelményei

Bezárás