Belső Iskolánk

Intézményünk alapfeladata, hogy a befogadásra kerülő gyermekek megfelelő oktatásban, képzésben részesüljenek.
Az oktatás belső iskolánkban valósul meg.

EMMI Esztergomi Általános Iskola és Szakiskola
OM azonosító: 102 243

Elérhetősége a gyermekotthonéval megegyező.

Az iskolai oktató-nevelőmunka a központi kerettantervek követelményeihez igazodó, ezzel biztosított az átjárhatóság. A tanulási nehézségekkel, ismeretbeli lemaradásokkal küzdő tanulók órarend szerint egyéni differenciált fejlesztő foglalkozásokon kapnak lehetőséget a felzárkózásra, tanulási nehézségeik leküzdésére.

Alapképzés keretében integrált formában oktatjuk az ép értelmű és a sajátos nevelési igényű tanulókat.

A gyermekek korszerűen felszerelt informatika teremben sajátítják el a számítástechnikai ismereteket, idegen nyelvi képzést (német) is biztosítunk részükre.

Az olvasóvá nevelést segíti az intézményi könyvtár.

Szakiskolai keretben történik az alapfokú tanulmányaikat befejezett fiatalok pályaorientációs és szakmai előkészítő oktatása.

Az általános műveltséget megalapozó ismeretátadás mellett a tanulók a háztartásvezetés, főzés, vendéglátás és az agrár szakterület irányába részesülnek szakmai előkészítésben.

A gyakorlati oktatás kiscsoportokban valósul meg a tankonyhán és a kertészetben.

A kertészetben üvegházi és szántóföldi tevékenységekkel ismerkednek a tanulók. Elsősorban palántaneveléssel és zöldségtermesztéssel foglalkoznak, de ismereteket szereznek a gyümölcstermesztésről is.

A szakiskolai oktatás a 2014/2015-ös tanévben szünetel.

Az alapfokú tanulmányaikat már befejezett tanulók külső, középfokú oktatási intézményekkel állnak tanulói jogviszonyban. Egy részük kijárós, de a többség magatartási problémák, és szocializációs hiányosságok miatt nappali rendszerű tanrend szerint a belső iskolában kap felkészítést a vizsgákra.